Частная школа ABC Октябрь району

Окуу-тарбиялык иштер

Иштин багыттары

 • Атуулдук-патриоттук;
 • Этикалык жана кѳркѳм-эстетикалык;
 • Спорттук-ден соолукту чыңдоочу;
 • Укук бузуунун профилактикасы;
 • Тарбиялоо процессине үй-бүлѳнү тартуу

 

Окуу-тарбиялык иштер

Вы можете дать больше информации, так как это редактируемая страница сайта

На этой странице возможно добавить:

 • Текст
 • Фото / Видео / Документы
 • Таблицы
 • Списки
 • Ссылки
 • Разные цвета